Excellence Esthetics by Nibble drivs av Ulrika Nibble

Jag är legitimerad tandläkare samt certifierad injicerare genom Estetiska Injektionsrådet.

Certifieringen utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare, och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.

Certifieringen är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga det är enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor som kan bli certifierade av Estetiska Injektionsrådet. 

Ett av de löften den certifierade förbinder sig till är att delta fortlöpande i utbildningar inom området och upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.

Se mer på estetiskainjektionsradet.se

Jag är aktiv medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, som är Sveriges ledande förening för fortbildning inom estetisk tandvård, samt i moderorganisationen AACD.

Mer information om det finner ni här: 
sacd.se
aacd.com 

Detta innebär att jag ständigt går på utbildningar för att hålla mig ajour inom området, samt utveckla min kompetens.
 

Jag är även certifierad för behandling med osynlig tandställning, Invisalign.

Se mer på: invisalign.com

Exempel på olika typer av injektionsbehandlingar som jag utför

Argrynka med Botox
Panna med Botox
Läppar med Fillers 

Jag använder endast godkända och väl beprövade preparat

Ulrika Nibble 
Leg tandläkare 
Västra Vallgatan 2 
43241 Varberg 
0340-17811 
0708334004

Kontakta Mig

© Copyright Excellence Esthetics By Nibble